halsojobb.se

-->

Barnsjuksköterska med rotationstjänst mellan olika avdelningar på Astrid Lindgrens barnsjukhus

Ansök nu

Barnsjuksköterska med rotationstjänst mellan olika avdelningar på Astrid Lindgrens barnsjukhus

 

Prova olika delar av vår fantastiska barnsjukvård på Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Vi erbjuder
ett nytt upplägg för dig som är barnsjuksköterska. Vi tänker oss att du själv i dialog med oss bygger din rotationstjänst mellan våra spännande enheter. Två arbetsplatser att rotera mellan är vår rekommendation.

Följande verksamheter ingår:

  • Barnakutmottagningen i Solna tar emot alla olika kategorier av patienter, såväl medicinska som olycksfall, i behov av akutsjukvård. Vi är också mottagande traumacenter för barn i Region Stockholm. 
  • Barnakutmottagningen i Huddinge tar emot de flesta barn som söker för medicinska åkommor, infektioner, diabetes, intox m.m. 
  • BAVA i Huddinge är mottagare av barn/ungdomar med de vanligt förekommande akuta sjukdomarna i barnaåren, samt de med luftburen smitta som exempelvis vattkoppor, mässling osv. Vi driver också en utbildningsenhet, BUA, där studenter arbetar interprofessionellt med våra duktiga handledare.  
  • Barnavdelning 9 är en slutenvårdsavdelning för barn mellan 0-18 år. På avdelningen vårdas medicinskt eller kirurgiskt sjuka barn som insjuknat akut eller är inplanerade för elektiv vård. Våra huvudflöden är kardiologi, lungsjukdomar, endokrin/metabol, infektion samt utredningspediatrik.
  • Barnavdelning 10 vårdar barn med barnneurologiska sjukdomar, barnneurokirurgi som t.ex. epilepsi, hjärntumörer, trauma, frakturer och annan högspecialiserad barnortopedi. 
  • Barnavdelning 11 vårdar barn som kräver högspecialiserad barnkirurgi och barnmedicin. Vi har även det nationella uppdraget för viss högspecialiserad barnkirurgi.  
  • Barnavdelning 12 är ett av sex barncancercentra i Sverige. Här får vi följa barnet under en längre behandlingstid, där vi lär känna familjerna och får följa dem i deras med- och motgångar men framförallt glädjas med dem.
  • SABH, Sjukhusansluten Avancerad Barnsjukvård i Hemmet, Solna träffar patienter med ett brett spektrum av diagnoser och omvårdnadsbehov. Verksamheten har ett stort flöde av patienter men vårdar även patienter inskrivna under en längre tid. Vi är ute på hembesök och träffar patienten i patientens hem runt om i hela Stockholms län.
  • Barnregionvårdsavdelningen, BRA, i Huddinge vårdar barn som kräver högspecialiserad barnmedicin. Vi vårdar barn inom området Nefro, Hematologi och Gastro/Lever. Våra barn kan få ex dialysbehandling, benmärgstransplantationer eller lever/njurtransplantationer och det kan vara långa vårdtider. Vi tar emot barn från hela Sverige, Island och Baltikum. BRA är en avdelning där du utvecklar din kompetens varje dag och möter ovanliga diagnoser.

Om tjänsten
Du arbetar i block om 5 eller 10 veckor per enhet/avdelning, på så sätt bygger du upp en mycket bred kompetens inom barnsjukvård. Vi har individuella scheman och arbetar två av fem helger.

Vi söker
Vi söker dig som tar eget ansvar för ditt arbete; gör det som krävs och söker den information som behövs för ett bra slutresultat och är ansvarsfull nog att be om hjälp när så krävs. Du bibehåller ett gott humör under press och vid eventuella motgångar. Du hjälper kollegor och tar egna initiativ utifrån gemensamma mål och är prestigelös nog att rycka in där det behövs. Du har inget problem med att strukturera ditt arbete med bibehållet lugn.

Kvalifikationer 
Vi söker dig som är specialistutbildad sjuksköterska med inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdomar eller annan relevant specialistutbildning och har flera års erfarenhet av att arbeta med barn alternativt akutsjukvård.

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:  

1. Personligt brev  
2. CV
3. Övriga bilagor ( bilagor bifogas i förekommande fall)  
- Yrkeslegitimation  
- Bevis om specialistkompetens 

Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.

Tema Barn - Astrid Lindgrens barnsjukhus. Till oss kommer svårt sjuka barn från hela landet. Vi vårdar barn med kroniska sjukdomar, medfödda missbildningar, olika akuta tillstånd och tar hand om för tidigt födda barn. Temat bedriver specialiserad och högspecialiserad vård, och har ett rikssjukvårdsuppdrag för viss avancerad barn- och ungdomskirurgi.

Med ca 2200 medarbetare är Tema Barn - Astrid Lindgrens Barnsjukhus verksamt inom sju medicinska enheter och fyra omvårdnadsområden. Temat är organiserat i 20 patientflöden och ca160 patientgrupper inom barnsjukvårdsområdet.

Vi tar emot ca 180 000 patientbesök per år, varav 55 000 akuta besök och har en omfattande klinisk forskning, utveckling och undervisning med brett internationellt samarbete. Vård bedrivs på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och i Huddinge samt på Danderyds sjukhus.

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus!

Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret.

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
http://www.sll.se/

Dela detta jobb

Barnsjuksköterska med rotationstjänst mellan olika avdelningar på Astrid Lindgrens barnsjukhus

Karolinska Universitetssjukhuset