halsojobb.se

Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård på Gotland. Våra cirka 1300 medarbetare värnar patientens bästa med fokus på trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet.

Arbetsuppgifter

Förlossning/BB och gynavdelning har ett samlat ansvar för gynekologi och obstetrik. Vi ger vård åt förlossningspatienter, akuta och operationsplanerade patienter, oförlösta och förlösta kvinnor med barn. Som barnmorska arbetar man inom alla områden samt även med viss mottagningsverksamhet.

Ungdomsmottagningen 
Arbetar med preventivmedelsrådgivning, samtal, hälsofrämjande frågor och STI för ungdomar upp till 23 år. I arbetet ingår också STI mottagning för de som är över 23 år.

Gynmottagningen 
Arbetar med sedvanlig läkarmottagning för gynekologisk vård, abortverksamhet preventivmedelsrådgivning och infertilitetsmottagning.

Mödrahälsovården 
Arbetar med förebyggande hälsovård under graviditet, preventivmedelsrådgivning inkl STI-förebyggande arbete samt föräldrastöd under graviditet. Mottagningen inkluderar specialistmödravård.

Kvalifikationskrav

VI ser att du som söker ät legitimerad barnmorska. Du måste vara förlösande barnmorska. Vana av BB-/Gynvård är högst önskvärt.
Du har erfarenhet av mödrahälsovårdsarbete och eller ungdomsmottagning.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6000 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 58000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Kontakt
Anna Hörsne-Malmborg
Enhetschef förlossning/BB och gynavdelning
0498-264838

Logga

Barnmorska, sommarjobb

Ansök nu

Dela detta jobb