halsojobb.se

Avdelning vuxen

Vi behöver en kollega i uppdraget som avdelningschef.
Är du en modig och flexibel chef som trivs med att leda ledare? Drivs du av att engagera, utveckla och skapa resultat tillsammans med andra? Då kan rollen vara rätt för dig!

Vi är en av Sveriges största socialtjänster och här ryms myndighetsutövning och interna insatser (HVB hem och verksamheter inom öppenvård) i samma förvaltning. Som avdelningschef vid avdelning vuxen får du möjligheten att driva ett proaktivt arbete med ständiga förbättringar och utveckling av nya arbetssätt.

Avdelning vuxen ger stöd i frågor som rör missbruk, boendeproblematik, familjerättsproblematik och våldsproblematik. Öppenvårdsinsatser och stödboende är insatser som tillhandahålls i egenregi samt socialjour för hela länet. På avdelningen arbetar du tillsammans med 150 medarbetare, fördelade på 14 enheter. Som avdelningschef kommer du i denna roll vara chef för 10 enhetschefer och avdelningen hanterar en budget på 180 mnkr.

Ditt uppdrag
Som avdelningschef verkställer du politiska beslut, agerar och leder i linje med Uppsala kommuns gemensamma värdegrund, socialförvaltningens grunduppdrag, mål, vision och styrdokument. Du arbetar systematiskt, det vill säga du leder, följer upp och analyserar arbetet i enlighet med krav och mål för verksamhet, personal och ekonomi. Du utvecklar verksamheten utifrån grunduppdrag och mål ur ett invånarperspektiv tillsammans med dina medarbetare och säkerställer att arbetet vilar på systemteoretisk och lösningsfokuserad grund. Du arbetar kort- och långsiktigt med kompetensförsörjning, i det ingår att bemanna, anställa, behålla, introducera och avveckla.

I rollen ingår också att följa upp arbetet i enlighet med verksamhetens krav och mål samt planera för nödvändiga åtgärder i förhållande till omvärldsfaktorer. Som ledare i förändring använder du dig av ett flexibelt och situationsanpassat ledarskap. Du säkerställer och tar ansvar för kommunikationsflödet intern och externt samt det systematiska arbetsmiljöarbetet för dina enhetschefer. Med dina erfarenheter bidrar du till socialförvaltningens arbete med att öka helhetssynen och samordningen för bättre medborgarnytta i nära samarbete med övriga avdelningschefer.

Din bakgrund
Du har en högskoleexamen, gärna med beteendevetenskaplig inriktning, t.ex. socionom, psykolog eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig och relevant för tjänsten. Tjänsten kräver mångårig erfarenhet av arbete som chef med ansvar för ekonomi, verksamhet och personal samt kunskap och erfarenhet av för tjänsten relevanta verksamhetsområden.

Vi söker dig som vill utvecklas tillsammans med oss i socialförvaltningen och kan bidra med nya perspektiv på hur verksamheten ska utvecklas och som har ett tydligt resultatfokus. Du har en väl utvecklad kommunikativ förmåga och är van att planera en komplex verksamhet utifrån ett helhetsperspektiv och en hållbar ekonomi. Erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete och ett systemteoretiskt förhållningssätt inom myndighetsutövning liksom erfarenhet från arbete i en politiskt styrd organisation är viktiga komponenter i ditt ledarskap.

Ser du, liksom vi, det spännande i utmaningen att tillsammans skapa möjligheter att utveckla framtidens socialtjänst så tveka inte att söka! Vi ser fram emot att ta del av dina kunskaper, förmågor och kompetenser.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Åsa Carlsson, nuvarande avdelningschef för avdelning vuxen, 018-727 15 52, eller förvaltningsdirektör Kaisa Björnström, 018-727 23 20.

Facklig företrädare:
Akademikerförbundet SSR - Maria Persson, 018-727 24 24
Vision - Sofia Venemalm, 018-727 12 13

Har du frågor gällande registrering av din ansökan är du välkommen att kontakta enheten för kompetensförsörjning, Josephine Alderson, 018-727 23 04.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; systemledning, barn och ungdom myndighet, barn och ungdom insatser och vuxen.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Logo

Avdelningschef till avdelning vuxen

Företag Uppsala kommun
Ort
Kategorier
Utgår

2019-10-25

Ansök nu

Dela detta jobb