halsojobb.se

Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård på Gotland. Våra cirka 1400 medarbetare värnar patientens bästa med fokus på trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet.

Visby lasarett är till stora delar ombyggt 1996. Det ligger alldeles vid havet och är organiserat som ett länssjukhus med stort antal specialistfunktioner i förhållande till det låga befolkningstalet. Vi samarbetar med Karolinska Universitetssjukhuset för högspecialiserad vård.

Arbetsuppgifter

Sjukvårdsorganisationen är liten och familjär, med stor nyfikenhet på varje ny grupp AT-läkare. Gott samarbete mellan primärvård, psykiatri och somatisk slutenvård skapar bra förutsättningar för utbildningen.

I tjänstgöringen ingår följande placeringar: 
- Opererande specialiteter 6 månader 
- Invärtesmedicinska specialiteter 6 månader 
- Psykiatri 3 månader 
- Allmänmedicin 6 månader.

Allmänmedicin ligger sist under tjänstgöringen. Ordningsföljden på övriga placeringar kan variera något. Under kirurgavsnittet finns möjlighet att under 1-2 veckor auskultera på annan kirurgisk enhet eller röntgen.

Under medicinavsnittet ingår tjänstgöring på infektionsklinik och även möjlighet att auskultera på annan medicinsk enhet exempelvis barnkliniken. Allmänmedicinplaceringen fullgörs på vårdcentral i tätorterna på landsbygden eller i Visby.

Efter några veckors handledd tjänstgöring dagtid på akuten kommer du att ha självständiga nattjourspass. Det är av stor vikt att du känner dig trygg med att ställas inför den uppgiften om du ska jobba med oss. Vi har många bakjourslinjer som backar upp och stöttar.

På varje huvudplacering har du handledare. Varje AT-grupp har dessutom två mentorer som följer gruppen under hela anställningstiden.

Kvalifikationskrav

Du som söker har godkänd läkarexamen samt goda kunskaper i det svenska språket. Läkararbete efter examen är meriterande.

Rekryteringen ska präglas av mångfald och jämlikhet, där personlig lämplighet för arbetet värderas högst och tidigare arbete som läkare är meriterande i begreppet personlig lämplighet värderas samarbetsförmåga, graden av prestigelöshet, professionalitet, empati och inre trygghet samt motivation till tjänsten.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6600 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 59000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Logga

AT-läkare

Företag Region Gotland
Ort
Kategorier
Utgår

2019-09-29

Ansök nu

Dela detta jobb