halsojobb.se

Arbete & Bostad, Aktivitet & Upplevelse, Berga

Har du erfarenhet av arbete på daglig verksamhet? Vill du få möjlighet att vara med och påverka framtida strukturer, arbetssätt och synsätt?
Då är Berga en möjlighet för dig!

Inom daglig verksamhet har vi varierande arbetsplatser med olika inriktningar. Inom aktivitet och upplevelse arbetar vi med personer som har stora funktionsnedsättningar både fysiska och psykiska. Vi arbetar med olika former av aktiviteter och upplevelser för att skapa en meningsfull vardag för våra deltagare. I vissa verksamheter förekommer beteendeproblematik som kräver extra gott bemötande samt att man är snabb i handlingar. I andra verksamheter förekommer stora omvårdnadsbehov och i samtliga verksamheter förekommer olika former av kommunikationsmetoder.
Berga är en mindre enhet med sex brukare vilket innebär att både personal och brukare kommer varandra nära och arbetar tillsammans mycket i grupp. Då brukarna har funktionsvariationer i kombination med blindhet, dövhet och låg kommunikationsförmåga ställer det krav på anpassning och flexibilitet dagligen. Berga har ett upparbetat arbetssätt med en struktur att följa men då förändringar är vanliga på grund av till exempel brukares mående så behöver man se förändringar som en möjlighet och inte ett hinder. Aktiviteter som genomförs är både i grupp och enskilt med brukare.
Inom daglig verksamhet så arbetar vi för helheten så har en enhet överkapacitet förväntas att personalen är flexibel och hjälper till på en annan enhet som har underkapacitet. Detta gör att vi har variation både inom enheten och inom hela aktiviet & upplevelse.

Ditt uppdrag
I arbetet ingår det att ge individuellt stöd och service i enlighet med lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) till verksamhetens brukare utifrån biståndsbeslut. Som arbetshandledare verkar du för att brukare kan leva ett så självständigt, aktivt och meningsfullt liv som möjligt utifrån den enskildes förutsättningar, önskemål och behov. I ditt arbete ingår rollen som kontaktman vilket innebär att du ska agera för god kvalitet och måluppfyllelse enligt beställning, genomförandeplan och styrdokument samt aktivt hålla kontakt med och stötta anhöriga.
Du ansvarar även för att skapa och upprätthålla god kontakt med legitimerad personal och för brukarens andra viktiga kontakter. I arbetet ingår även att planera och genomföra aktiviteter tillsammans med brukaren. Det ingår också att ge en god omvårdnad, personlig hygien, hålla i aktiviteter samt arbeta habiliterande. Ett gott bemötande, trygghet och rätt stöd är förutsättningar för att möjliggöra för våra brukare att bibehålla och utveckla sina funktioner.
Transporter förekommer i tjänsten, och du förväntas obehindrat och på ett säkert sätt framföra stora fordon (upp till 8 passagerare) med brukare för vilka problemskapande beteende kan förekomma.

Din bakgrund
Vi söker dig som har undersköterskeutbildning. Har du utbildning inom LSS, alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), teckenspråk och/eller stödpedagogsutbildning ses det som meriterande för tjänsten. Vi ser att du har erfarenhet av arbete inom daglig verksamhet, på boendesidan eller inom personlig assistans. Det är dessutom meriterande om du har erfarenhet av arbete med bildstöd, utåtagerande problematik och medicin delegering. Arbetet kräver att du har B-körkort goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift samt goda datorvana. Vi ser gärna att du kan ytterligare språk utöver svenska och engelska samt har kunskaper i social dokumentation.

Som person är du serviceinriktad, lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande samt har förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv. Vidare är du en kommunikativ person som har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Dessutom har du en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt samt är en flexibel person som kan se möjligheter i förändringar.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Susanne Dammert, verksamhetschef AU Nord, 018-727 65 33

Facklig företrädare:
Kommunal, Björn Alenfalk, 018-727 68 93

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till omsorgsförvaltningen. Tillsammans med oss jobbar du för att personer med olika former av funktionsnedsättning ska få det stöd de behöver för att leva ett så självständigt liv som möjligt. Det handlar om LSS-verksamhet, socialpsykiatri och hälso- och sjukvård för dessa personer och grupper. I förvaltningens arbetsuppgifter ingår att utreda enskilda behov, men också verksamhetsuppföljning och långsiktig planering. Här finns tre uppdrag: systemledning, myndighetsutövning och ansvar för kommunens egenregi inom området.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)

Inom omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Logo

Arbetshandledare till daglig verksamhet Berga

Företag Uppsala kommun
Ort
Utgår

2019-05-31

Ansök nu

Dela detta jobb