halsojobb.se

Som en del av Region Gotland ansvarar socialförvaltningen för socialtjänst, äldreomsorg, hemsjukvård, individ- och familjeomsorg och omsorg om funktionshindrade på hela Gotland. Våra cirka 1900 medarbetare är med och skapar en effektiv verksamhet som har brukarna i centrum.

Som en del av Region Gotland ansvarar socialförvaltningen för socialtjänst, äldreomsorg, hemsjukvård, individ- och familjeomsorg och omsorg om funktionshindrade på hela Gotland. Våra cirka 1900 medarbetare är med och skapar en effektiv verksamhet som har brukarna i centrum.

Socialnämnden har inom avdelningen för kvalitet och utveckling organiserat en enhet för hälsofrämjande arbete, där anhörigstöd och förebyggande verksamhet för seniorer samt dagverksamheter för personer med demenssjukdom ingår.

Som anhörigkonsulent kommer du att vara en av tre anhörigkonsulenter i anhörigteamet, varav en även har uppdrag att ansvara för att leda teamet och bedriva verksamhetsutveckling. I ditt arbete som anhörigkonsulent ansvarar du för att ge stöd till anhöriga över 18 år, som vårdar/stödjer en närstående med långvarig psykisk eller fysisk sjukdom och/eller funktionsnedsättning. Den närstående kan vara yngre eller äldre. Anhörigstödet arbetar utifrån ledorden gemenskap, kunskap och energi, vilket genomsyrar det arbete du gör på daglig basis.

Arbetsuppgifter

Vi söker nu dig som vill vara med och utveckla anhörigområdet inom socialförvaltningen och Region Gotland. Du blir teamledare för ett litet och drivet team som brinner för anhörigfrågor. I verksamheten bedrivs ett ständigt utvecklingsarbete, varför du behöver uppskatta att arbeta både utifrån tydliga ramar och i processer som förändras.

I ditt arbete som anhörigkonsulent med teamledaransvar ingår att leda och fördela arbete inom anhörigteamet, liksom bedriva verksamhetsutveckling inom anhörigområdet. I rollen ingår ett viktigt uppdrag i att nätverka med frivilligorganisationer och föreningsliv. Du har också ett viktigt uppdrag i att implementera digitalisering i teamets arbete framåt.

I ditt arbete ingår också att erbjuda sorterande samtal till anhöriga enskilt samt att leda anhöriggrupper. I samtalen ingår att hålla fokus på den anhöriges egen hälsa och bidra till att öka individens egen förmåga till att främja sin hälsa. I uppdraget ingår att ha goda kunskaper om samhällsstöd.

Vidare ingår att gemensamt med teamet sprida information om verksamheten, arrangera föreläsningar, internt samt externt nätverkande. Hälsofrämjande enheten och anhörigstödets arbete vilar till stor del i en teoribas inom det salutogena och den existentiella hälsan.

I din roll ingår också att gemensamt med teamet driva arbetet i riktning mot gemensamma mål, som utgår ifrån Region Gotlands styrmodell. Du arbetar i nära samverkan med dina närmaste kollegor men också med enhetschef och seniorteam. Enheten är i en spännande utvecklingsfas. Det innebär bland annat att vi har ett uppdrag att nå fler personer med hälsofrämjande verksamhet och att genom digitalisering utveckla våra tjänster i syfte att kunna nå fler.

Du utgår ifrån Visby men uppdraget täcker hela Gotland. Arbetet är i huvudsak förlagt till dagtid men kvällsarbete kan förekomma.

Kvalifikationskrav

- Du har en socionomexamen eller annan högskoleutbildning inom socialt arbete, hälso- och sjukvård eller folkhälsa, som vi bedömer som lämplig för uppdraget.
- Meritande med utbildning i och erfarenhet av att arbeta med MI, motiverande samtal.
- Önskvärt med erfarenhet av att leda team eller arbetsgrupper likväl som grupper riktade till anhöriga.
- Meriterande med erfarenhet av att arbeta med strategiskt utvecklingsarbete,
- Du har erfarenhet av att möta personer med olika behov och i komplexa situationer.
- Meriterande med tidigare erfarenhet av arbete med anhöriga.

Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Körkort är ett krav.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6600 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 59000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Kontakt
Tove Öberg
Verksamhetsledare
0498-20 48 15

Logga

Anhörigkonsulent med teamledaransvar

Företag Region Gotland
Ort
Utgår

2019-05-19

Ansök nu

Dela detta jobb