halsojobb.se

Som en del av Region Gotland ansvarar socialförvaltningen för socialtjänst, äldreomsorg, hemsjukvård, individ- och familjeomsorg och omsorg om funktionshindrade på hela Gotland. Våra cirka 1900 medarbetare är med och skapar en effektiv verksamhet som har brukarna i centrum.

Socialnämnden har inom avdelningen för kvalitet och utveckling organiserat en enhet för hälsofrämjande arbete, där anhörigstöd och förebyggande verksamhet för seniorer samt dagverksamheter för personer med demenssjukdom ingår.

Som anhörigkonsulent kommer du att vara en av tre anhörigkonsulenter i anhörigteamet, varav en även har uppdrag att ansvara för att leda teamet och bedriva verksamhetsutveckling. I ditt arbete som anhörigkonsulent ansvarar du för att ge stöd till anhöriga över 18 år, som vårdar/stödjer en närstående med långvarig psykisk eller fysisk sjukdom och/eller funktionsnedsättning. Den närstående kan vara yngre eller äldre. Anhörigstödet arbetar utifrån ledorden gemenskap, kunskap och energi, vilket genomsyrar det arbete du gör på daglig basis.

Arbetsuppgifter

Du blir del av ett litet men drivet team som brinner för anhörigfrågor. I verksamheten bedrivs ett ständigt utvecklingsarbete, varför du behöver uppskatta att arbeta både utifrån tydliga ramar och i processer som förändras. I det kan vi erbjuda dig ett stimulerande och utvecklande arbete i en liten enhet, med ett gäng härliga kollegor där du har stor möjlighet till delaktighet.

I ditt arbete som anhörigkonsulent ingår att erbjuda sorterande samtal till anhöriga enskilt samt att leda anhöriggrupper. I samtalen ingår att hålla fokus på den anhöriges egen hälsa och bidra till att öka individens egen förmåga till att främja sin hälsa. I uppdraget ingår också att ha goda kunskaper om samhällsstöd i stort, för att kunna informera om vart stöd finns att söka för egen del samt för den närstående. Vidare ingår att gemensamt med teamet men med stor eget ansvar, sprida information om verksamheten, arrangera föreläsningar, internt samt externt nätverkande. Hälsofrämjande enheten och anhörigstödets arbete vilar till stor del i en teoribas inom det salutogena och den existentiella hälsan, som en väg att skapa hälsa inifrån och ut.

I din roll ingår också att gemensamt med teamet driva arbetet i riktning mot gemensamma mål, som utgår ifrån Region Gotlands styrmodell. Du arbetar i nära samverkan med dina närmaste kollegor men också med enhetschef och seniorteam. Enheten är i en spännande utvecklingsfas. Det innebär bland annat att vi har ett uppdrag att nå fler personer med hälsofrämjande verksamhet och att genom digitalisering utveckla våra tjänster i syfte att kunna nå fler.

I ditt uppdrag kommer du ha delat ansvar för Visby samt ensam ansvara för norra Gotland, med del av arbetstiden i Slite. Arbetet är i huvudsak förlagt till dagtid men kvällsarbete kan förekomma.

Kvalifikationskrav

- Du har en socionomexamen eller annan högskoleutbildning som vi bedömer som likvärdig och adekvat för uppdraget.
- Du har utbildning i och erfarenhet av att arbeta med MI, motiverande samtal, som verktyg i mötet med den enskilde.
- Du har erfarenhet av att möta personer med olika behov och i komplexa situationer.
- Som person är du självständig i att driva ditt arbete samtidigt som du är en aktiv teammedlem. Du har förmåga att ingå i många olika sammanhang och vara inlyssnande.
- Du är mål- och lösningsfokuserad och trygg i att använda dig själv som verktyg i samtal, även av svårare karaktär.
- Du har erfarenhet av och är trygg med att leda grupper och tala inför människor. 
- Meriterande om du har erfarenhet av arbete kring teori och metod utifrån ett salutogent perspektiv och/eller existentiell hälsa.
- Meriterande med tidigare erfarenhet av arbete med anhöriga.

Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6600 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 59000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Kontakt

Tove Öberg
Verksamhetsledare
0498-20 48 15

Logga

Anhörigkonsulent

Företag Region Gotland
Ort
Utgår

2019-04-07

Ansök nu

Dela detta jobb