halsojobb.se

logga

Allmänläkare sökes till Värmland

Företag Instacura AB
Ort
Utgår

2021-08-20

Ansök nu

Allmänläkare sökes till Värmland

Norra Karlstad
Molkom VC: Vecka 28-31
Forshaga VC: Vecka 28-32
Rud VC: Vecka 28-29

Arbetsuppgifter:
Sedvanliga läkaruppgifter på vårdcentral så som bland annat: öppenvårdsbesök – årskontroller, akutbesök (vi arbetar utefter arbetssättet BEON – bästa effektiva omhändertagandenivå). Telefonrådgivning med patienter. Teamarbete och konsultation med distriktssköterskor och övriga yrkeskategorier. Rond med SÄBO och kommunsköterskor. Uppföljning av provsvar/remissvar och fortsatt handläggning av patienter. Receptförskrivningar och sjukskrivningar. Ange önskemål om placering. Regionen återkopplar så snart som möjligt med definitiv placering. Den presenterade resursen behöver vara flexibel – verksamhetens planering kan ändras och placering på annan vårdcentral kan bli aktuell.

Sista svarsdag:
2021-07-12

Vårdcentralerna Gripen, Skoghall, Herrhagen, Västerstrand
Vecka 29-39

Arbetsuppgifter:
Sedvanliga läkaruppgifter på vårdcentral så som bland annat: öppenvårdsbesök – årskontroller, akutbesök (vi arbetar utefter arbetssättet BEON – bästa effektiva omhändertagandenivå). Telefonrådgivning med patienter. Rond och konsultation med distriktssköterskor och övriga yrkeskategorier. Rond med SÄBO och kommunsköterskor. Uppföljning av provsvar/remissvar och fortsatt handläggning av patienter. Receptförskrivningar och sjukskrivningar. Tjänstgöringen kommer att ske på olika verksamheter under uppdragstiden med eftersträvan till placering om 4 veckor på respektive verksamhet. Regionen återkopplar så snart som möjligt med placeringen. Den presenterade resursen måste också vara flexibel om verksamhetens planering ändras vad gäller placering inom regionen.

Sista svarsdag:
2021-07-12

Regional vaccinationsenhet covid-19 i Karlstad
Vecka 28-32

Arbetsuppgifter:
Läkarna kommer att ingå i tidsbokningsteam med flera olika yrkeskategorier. Patientkontakt över telefon. Ringa upp inbokade patienter från lista i Cosmic, patienter har blivit inbokade då de har svarat ja i hälsodeklarationen som är kopplad mot vaccination mot Covid-19. Bedöming av tex allergier, blodförtunnande läkemedel / PK-värden. Skicka remisser vid behov. Dokumentera och ordinera i Svevac. Dokumentera i Cosmic, uppdatera uppmärksamhetssymbolen. Vara stöd till sköterskor när frågor uppstår. I övrigt följa Region Värmlands rutiner som gäller för Covid-19 vaccinationer. Läkaren som erbjuder mest kontinuitet kommer att prioriteras.

Sista svarsdag:
2021-07-12

Verkstaden Arvika VC
Vecka 29-37

Arbetsuppgifter:
Sedvanliga uppgifter förekommande på vårdcentral. Mottagning för årskontroller och uppföljning. Jourtider, även vara ”bakjour” vissa delar av dagen för sköterskor och utbildningsläkare, då även kunna vara den som åker ut på dödsfall eller vårdintyg. Ska kunna utföra gyn undersökning, rektoskopi, lättare operationer och ögon.

Sista svarsdag:
2021-07-08

Filipstad VC
Vecka 29-31, 33, 36, 38-39

Arbetsuppgifter:
Sedvanliga arbetsuppgifter på vårdcentral. ”Beredskapstur” (stördoktor) ingår dagtid då man är stöd för frågor av sjuksköterska, ansvarar för patienter som kommer med ambulans och oplanerade akuta patienter, LPT och konstaterande av dödsfall. Vi har en luftvägsmottagning dit patienter med luftvägssymtom hänvisas. Tjänstgöring på BVC eller BMM kan förekomma.

Sista svarsdag: 
2021-07-13

Storfors VC
Vecka 32-33

Arbetsuppgifter:
Sedvanliga arbetsuppgifter på vårdcentral. ”Beredskapstur” (stördoktor) ingår dagtid då man är stöd för frågor av sjuksköterska, ansvarar för patienter som kommer med ambulans och oplanerade akuta patienter, LPT och konstaterande av dödsfall. Vi har en luftvägsmottagning dit patienter med luftvägssymtom hänvisas. Tjänstgöring på BVC eller BMM kan förekomma.

Sista svarsdag:
2021-07-12

Gäller för samtliga:

Arbetstid:
Måndag – Fredag, 08:00 – 17:00

Nödvändig erfarenhet:
Specialist inom allmänmedicin

Journalsystem:
Cosmic

 

Dela detta jobb

logga
Allmänläkare sökes till Värmland

Instacura AB